امتیاز شما کافی نیست.

متأسفانه امتیاز شما برای روش مهاجرتی اسکیلد ورکر (اکسپرس اینتری) به حد نصاب نمی‌رسد.

لطفاً روش‌های دیگر مهاجرت را از طریق فهرست این وبسایت بررسی کنید و یا فرم ارزیابی رایگان زیر را پر کنید تا من وضعیت شما را برای روش‌های مختلف مهاجرت به کانادا ارزیابی کنم و با شما تماس بگیرم.