سرمایه‌گذاری استانی کانادا

ویزای کارآفرینی برنامه استانی کانادا

ویزای کارآفرینی برنامه استانی یکی از برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه‌گذاری است. در این صفحه می‌خوانید:


ویزای کارآفرینی استانی چیست؟
برنامه کاندیدای استانی برای مهاجرت به کانادا یکی از راه‌های سریع گرفتن اقامت کانادا است. استان‌های مختلف کانادا برنامه‌های مختلفی برای پذیرش مهاجر از کشورهای دیگر دارند که یکی از آنها برنامه های کارآفرینی استان‌های کانادا است.

ویزای کارآفرینی استانی زیرمجموعه برنامه‌های مهاجرت استاتی یا کاندیدای استانی (PNP) به حساب می‌آیند.

بالا

ویزای کارآفرینی استانی چه مزایایی دارد؟
قوانین استانی معمولاً ساده‌تر از قوانین فدرال برای راه‌اندازی بیزینس هستند.

دولت کانادا حمایت ویژه‌ای از طرح‌های نوآورانه می‌کند. اگر این طرح‌ها در استان‌های باشند که تأثیر مهمی روی وضعیت اقتصادی ان استان داشته باشند هم از حمایت بیشتر برخوردار خواهید شد.

اعضای خانواده شما هم اقامت دائم می‌گیرند.

نیازی به مهارت و دانش زبان بالایی ندارید. اما در بعضی از استان‌ها باید مدرک زبان ارائه بدهید.

بالا

نکات مهم در روش کارآفرینی استانی چیست؟
در بعضی از استان‌ها ممکن است برای کسب و کار مورد نظر شما، نیروی کار کافی و واجد شرایط وجود نداشته باشد.

البته سیاست‌های مهاجرپذیری دولت فدرال کانادا همواره در این جهت است که کمبود نیروی کار در حوزه‌هایی که برای اقتصاد کانادا مهم است و در استان‌های مختلف از بین برود. پس لازم نیست نگران کمبود نیروی کار در بلندمدت باشید اما خوب است که استان مورد نظر خود را با تحقیق بیشتری انتخاب کنید.

بالا

میزان دارایی مورد نیاز برای مهاجرت از طریق کارآفرینی استانی چقدر است؟
برای این روش، سه نوع سرمایه و دارایی را باید در نظر بگیرید:

۱: میزان دارایی
دارایی شما شامل همه پول و املاک و دارایی‌هایی می‌شود که در ایران یا جاهای دیگر دارید.

لازم نیست همه دارایی خود را به کانادا بیاورید اما صرفاً باید میزان آن را اعلام کنید.

۲: مبلغ سرمایه‌گذاری
منظور میزان سرمایه‌ای است که برای راه انداختن بیزینس در کانادا نیاز دارید و باید آن را به کانادا بیاورید.

۳: ودیعه
ودیعه یا دیپازیت، مبلغی است که در بعضی از برنامه‌های کارآفرینی استانی باید به‌صورت ودیعه یا امانت به دولت استانی بدهید. این مبلع را به عنوان حسن انجام کار به امات به آنها می‌دهید که اگر تعهدات خود را انجام بدهید، به شما برگردانده خواهد شد.

میزان سرمایه لازم در هر کدام از بخش‌های بالا در استان‌های مختلف با هم تفاوت دارد.

بالا

جدول میزان دارایی مورد نیاز برای برنامه‌های تجاری و کارآفرینی استانی برای استان‌های مختلف کانادا بر حسب دلار کانادا:

استانبرنامه کارآفرینیحداقل دارایی
بریتیش کلمبیاکارآفرینی اصلی۶۰۰ هزار دلار
بریتیش کلمبیاپایلوت منطقه‌ای۳۰۰ هزار دلار
بریتیش کلمبیاپروژه‌های راهبردیدرآمد سالانه ۲۰ میلیون دلار
انتاریوکارآفرینی۴۰۰ یا ۸۰۰ هزار دلار
انتاریوگروه شرکت‌ها
کبککارآفرینی کبک۹۰۰ هزار دلار
کبکسرمایه‌گذاری کبک۲ میلیون دلار
کبکخوداشتغالی کبک۱۰۰ هزار دلار
آلبرتافارغ‌التحصیلان آلبرتا
آلبرتافارغ‌التحصیلان خارجی
آلبرتاکشاورزی۵۰۰ هزار دلار
آلبرتامناطق روستایی۳۰۰ هزار دلار
ساسکاچوانکارآفرینی۵۰۰ هزار دلار
ساسکاچوانفارغ‌التحصیلان خارجی
ساسکاچوانمزرعه‌داران۵۰۰ هزار دلار
منیتوباکارآفرینی۵۰۰ هزار دلار
منیتوباسرمایه‌گذاری در مزرعه۵۰۰ هزار دلار
نیوبرانزویککارآفرینی۵۰۰ هزار دلار
نیوبرانزویکپس از فارغ‌التحصیلی
جزیره پرنس ادواردمالکیت صددرصد۶۰۰ هزار دلار
جزیره پرنس ادواردمالکیت جزئی۶۰۰ هزار دلار
جزیره پرنس ادواردمجوز کار۶۰۰ هزار دلار
نوا اسکوشیاکارآفرینی۶۰۰ هزار دلار
نوا اسکوشیافارغ‌التحصیلان خارجی
نیوفاندلند و لابرادورکارآفرینی۶۰۰ هزار دلار
نیوفاندلند و لابرادورفارغ‌التحصیلان خارجی
مناطق شمال غربیکارآفرینی۲۵۰ یا ۵۰۰ هزار دلار
یوکانبرنامه تجاری۵۰۰ هزار دلار
میزان حداقل دارایی برحسب دلار کانادا نوشته شده‌ است.

بالا

جدول میزان حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای برنامه‌های تجاری و کارآفرینی استانی برای استان‌های مختلف کانادا بر حسب دلار کانادا:

استانبرنامه کارآفرینیمبلغ سرمایه‌گذاری
بریتیش کلمبیاکارآفرینی اصلی۲۰۰ هزار دلار
بریتیش کلمبیاپایلوت منطقه‌ای۱۰۰ هزار دلار
بریتیش کلمبیاپروژه‌های راهبردی۵۰۰ هزار دلار
انتاریوکارآفرینی۲۰۰، ۴۰۰ یا ۶۰۰ هزار دلار
+ درصد سهام شرکت
انتاریوگروه شرکت‌ها۵ یا ۱۰ میلیون دلار
کبککارآفرینی کبک۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار دلار
+ درصد سهام شرکت
کبکسرمایه‌گذاری کبک۱/۲ میلیون دلار
کبکخوداشتغالی کبک
آلبرتافارغ‌التحصیلان آلبرتا۳۴٪ بیزینس مورد نظر
آلبرتافارغ‌التحصیلان خارجی۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلار
آلبرتاکشاورزی۵۰۰ هزار دلار
آلبرتامناطق روستایی۲۰۰ هزار دلار
ساسکاچوانکارآفرینی۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار دلار
+ درصد سهام شرکت
یا فقط ۲ میلیون دلار
ساسکاچوانفارغ‌التحصیلان خارجییک سوم سهام بیزینس مورد نظر
ساسکاچوانمزرعه‌داران
منیتوباکارآفرینی۱۵۰ یا ۲۵۰ هزار دلار
منیتوباسرمایه‌گذاری در مزرعه۳۰۰ هزار دلار
نیوبرانزویککارآفرینی۱۵۰ هزار دلار
نیوبرانزویکپس از فارغ‌التحصیلی۱۰۰٪ سهام بیزینس مورد نظر
جزیره پرنس ادواردمالکیت صددرصد۱۵۰ هزار دلار
جزیره پرنس ادواردمالکیت جزئی۱۵۰ هزار دلار
+ درصد سهام شرکت بیا فقط ۱ میلیون دلار
جزیره پرنس ادواردمجوز کار۱۵۰ هزار دلار
نوا اسکوشیاکارآفرینی۱۵۰ هزار دلار
نوا اسکوشیافارغ‌التحصیلان خارجی۱۰۰٪ سهام بیزینس مورد نظر
نیوفاندلند و لابرادورکارآفرینی۲۰۰ هزار دلار
نیوفاندلند و لابرادورفارغ‌التحصیلان خارجی۱۰۰٪ سهام بیزینس مورد نظر
مناطق شمال غربیکارآفرینی۱۵۰ یا ۳۰۰ هزار دلار
+ درصد سهام شرکت
یا فقط ۱ میلیون دلار
یوکانبرنامه تجاری۳۰۰ هزار دلار
+ یک سوم بیزینس مورد نظر
میزان حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برحسب دلار کانادا نوشته شده‌ است.

بالا

در برنامه کارآفرینی استانی، برای همه استان‌ها پرداخت ودیعه اجباری نیست. در جدول زیر، میزان ودیعه مورد نیاز در استانی که ودیعه می‌گیرند را بر حسب دلار کانادا می‌بینید:

استانبرنامه کارآفرینیودیعه
کبکخوداشتغالی کبک۲۵ یا ۵۰ هزار دلار
ساسکاچوانمزرعه‌داران۷۵ هزار دلار
منیتوباسرمایه‌گذاری در مزرعه۷۵ هزار دلار
نیوبرانزویککارآفرینی۱۰۰ هزار دلار
جزیره پرنس ادواردمالکیت صددرصد۲۰۰ هزار دلار
جزیره پرنس ادواردمالکیت جزئی۲۰۰ هزار دلار
مناطق شمال غربیکارآفرینی۷۵ هزار دلار
میزان ودیعه لازم در برنامه کارآفرینی استانی برحسب دلار کانادا نوشته شده‌ است.

بالا

هزینه تقاضای ویزای کارآفرینی استانی چقدر است؟
هزینه بررسی تقاضای ویزای کارآفرینی در استان‌های مختلف با هم فرق دارد.

مثلاً استان یوکان هزینه‌ای برای بررسی اپلیکیشن از شما نمی‌گیرد و استان نیوفاندلند و لابرادور مبلغ ۱۰۰۰ دلار کانادا می‌گیرید.

این هزینه در استان جزیره پرنس ادوارد ۱۰ هزار دلار و انتاریو ۳۵۰۰ دلار است.

بالا

سطح زبان مورد نیاز برای ویزای کارآفرینی استانی چیست؟
سطح زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کارآفرینی استانی هم بستگی به استان مورد نظر شما در کانادا و حتی منطقه مورد نظر در آن استان دارد.

در بیشتر موارد، آیلتس ۴ یا ۵ کافی است مگر این‌که برنامه مهاجرتی شما مرتبط با فارغ‌التحصیلان خارجی باشد که در بیشتر موارد آیلتس حدود ۶ یا ۷ می‌خواهند.

بالا

میزان تمکن مالی مورد نیاز برای کارآفرینی استانی برای هزینه زندگی چقدر است؟
میزان تمکن مالی مورد انتظار اداره مهاجرت براساس کف درآمد یا همان خط فقط در مناطق شهری که جمعیت آنها بالای نیم میلیون نفر است محاسبه می‌شود.

کف درآمد شهروندان را در کانادا اصطلاحاً لایکو (LICO) می‌گویند که مخفف Low Income Cut Off است.

بر این اساس، میزان تمکن مالی مورد نظر اداره مهاجرت برای خانواده‌های مختلف طبق جدول زیر است:

تعداد اعضای خانوادهتمکن مالی
۱ نفر۲۷،۵۱۴ دلار
۲ نفر۳۴،۲۵۴ دلار
۳ نفر۴۲،۱۱۰ دلار
۴ نفر۵۱،۱۲۸ دلار
۵ نفر۵۷،۹۸۸ دلار
۶ نفر۶۵،۴۰۰ دلار
۷ نفر۷۲،۸۱۴ دلار
به ازای هر نفر بیشتر از ۷ نفر۷،۴۱۲
تمکن مالی مورد انتظار از خانواده‌ها در برنامه کارآفرینی استانی بر حسب دلار کانادا نوشته شده است.

بالا

چه مدارکی برای تمکن مالی لازم است؟
حداقل مبلغ مورد نیاز بستگی یه نوع بیزینس و استان مربوطه دارد. اما راه‌های زیر برای اثبات تمکن مالی هستند:

  • نامه بانکی و گردش سه ماه از حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت
  • نامه بانکی از حساب بلندمدت
  • ارائه مدارک حساب ارزی
  • نامه ارزیابی رسمی ارزش املاک
  • ارائه مبایعه نامه

بالا

آیا روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری برای گرفتن اقامت دائم کانادا وجود دارد؟
بله. کانادا روش های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در کانادا و گرفتن اقامت دائم کانادا معرفی کرده است.

بالا

آیا من واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا هستم؟

برای ارزیابی رایگان، می‌توانید فرم زیر را پر کنید تا من وضعیت شما را برای اقامت دائم کانادا از طریق سرمایه‌گذاری استانی و یا سایر روش‌های مختلف مهاجرت به کانادا ارزیابی کنم و با شما تماس بگیرم.

بالا