کاهش میزان مهاجرت به کانادا در ۲۰۲۴

طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا تعداد افرادی که با اقامت موقت در کانادا هستند کاهش خواهد یافت. این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که اعطای اقامت موقت از طریق برنامه اقامت موقت کارگر خارجی (TFWP) و برنامه انتقال بین‌المللی (IMP) و انتقال‌های بین شرکتی (ICT) و سایر برنامه‌های مشابه افزایش پیدا کرده است.

وزیر مهاجرت کانادا: تعداد کسانی که اقامت موقت کانادا را دارند به مرز ۲/۵ میلیون نفر رسیده که معادل ۶/۲ درصد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۳ است. مارک میلر درباره کارگران خارجی موقت در کانادا از لفظ «معتاد» استفاده کرده است به این معنی که افتصاد کانادا به وجود این کارگران بیش از حد وابسته شده است.

دولت کانادا تصمیم گرفته است که برای اعطای اقامت موقت کانادا هم سهمیه سالانه در نظر بگیرد. وزیر مهاجرت کانادا گفته است که تعداد این افراد باید در یک دوره سه ساله به ۵ درصد جمعیت کانادا کاهش پیدا کند.

یکی در یگر از تصمیم‌های دولت این است که اقامت موقت آنهایی که واجد شرایط هستند را تبدیل به اقامت دائم کانادا بکند تا درصد افرادی که با اقامت موقت در کانادا هستند کم شود.

البته به گفته مسؤلان دولتی، کانادا موفق شده است از زمان پایان کووید، ۱۳۸٪ از مشاغل از دست رفته را بازگرداند، یعنی میزان ایجاد شغل از تعداد مشاغل از دست رفته بیشتر شده است. مارک میلر هم از سیاست پذیرش اقامت موقت دولت کانادا دفاع کرده و گفته است اقامت‌های موقتی که اعطا شده باعث تقویت اقتصاد کانادا شد و تغییرات جدید بخاطر پیامدهای همه‌گیری کرونا که هنوز ادامه دارد، اجتناب ناپذیر است.

به احتمال زیاد کانادا در سال ۲۰۲۴ پذیرای ۴۸۵ هزار مهاجر جدید با اقامت دائم خواهد بود.