ظرفیت ویزاهای دانشجویی ۲۰۲۴ کانادا اعلام شد

طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا در سال ۲۰۲۴ تعداد ۳۶۰ هزار ویزای دانشجویی صادر خواهد شد و تقاضاهای ویزای دانشجویی که در سال ۲۰۲۴ بررسی میکند را هم به حدود ۶۰۵ هزار درخواست محدود خواهد کرد.

ویزاهای دانشجویی ۲۰۲۴

محدودیت تعداد تقاضای ویزای دانشجویی: ۶۰۵،۲۵۰ تقاضا

محدودیت تعداد ویزای دانشجویی برای صدور: ۳۶۰ هزار ویزا

البته طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا این ظرفیت ممکن است در ادامه سال ۲۰۲۴ تغییر کند.

این تبصره درباره احتمال تغییر ظرفیت یعنی اگر تعداد تقاضاهای ویزای دانشجویی به ۶۰۵ هزار و ۲۰۵ عدد درخواست برسد اما هنوز تعداد افرادی که به آنها ویزای دانشجویی داده‌اند به ۳۶۰ هزار ویزای دانشجویی نرسد، ممکن است ظرفیت پذیرش درخواست ویزای دانشجویی را بیشتر کنند.

تعداد ویزاهای دانشجویی کانادا در ۲۰۲۳

ویزاهای صادر شده: ۵۷۹،۰۷۵

تعداد تقاضاها: ۸۱۴،۳۱۷

میزان تأیید تقاضای ویزای دانشجویی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۱٪ بوده است.

چون دولت کانادا می‌خواهد ویزاهای دانشجویی سال ۲۰۲۴ را کم کند، معلوم نیست میزان تأیید تقاضاها به اندازه سال ۲۰۲۳ باشد.

برای اطلاع از شرایط اخذ ویزای دانشجویی کانادا و بالا بردن شانس پذیرش درخواست ویزا می‌توانید با ما تماس بگیرید.