مقصد اول جستجوی کار در جهان کانادا است

نتایج یک مطالعه منتشر شده که می‌گوید که کانادا مقصد اصلی افراد جویای کار در جهان است.

این مطالعه توسط موسسه بریتانیایی گیوتستیک انجام شده است و نتایج آن می‌گوید که میزان جستجوی کلمات کلیدی مثل «شغل» و «کار» که مردم در کشورهای مختلف و با زبان‌های مختلف انجام می‌دهند را تحلیل کرده است و به این نتیجه رسیده است که تقریباً تمام کشورهای دنیا، بیشترین جستجوی مردم برای کار در خارج از کشور خودشان، به کانادا ختم می‌شود.

این مؤسسه گفته است که برای تحلیل داده‌ها از سابقه جستجوی کلیدواژه‌ها در ۱۶۴ کشور مختلف در دنیا استفاده کرده است. از بین این کشورها، کانادا در ۵۶ کشور رتبه اول جستجو برای کار را داشته است.

دلیل اصلی محبوبیت کانادا برای جستجوی کار بین مردم دنیا، سیستم بهداشت و سلامت، سیستم آموزشی، و بازار کار در این کشور است.

جدول زیر، رتبه ۱ تا ۸ میزان جستجوی مردم دنیا برای کار را نشان می‌دهد.

مقصد جستجوهاتعداد کشورها
کانادا۵۶
آلمان۱۳
قطر۱۱
بریتانیا۸
سوئیس / استرالیا۷ (هرکدام)
اسپانیا / آمریکا۶ (هرکدام)
مالت۵
نیجر / پرتغال۴ (هرکدام)
جدول رتبه بندی کشورهای مقصد برای جستجوی کار در کشورهای دیگر دنیا

همان‌طور که در جدول می‌بینید، طبق نتایج مطالعه اخیر، در ۵۶ کشور دنیا، مقصد اول جستجو برای کار، کانادا است. رتبه‌ دوم هم متعلق به آلمان است.