جمعیت کانادا از مرز ۴۰ میلیون گذشت

اداره آمار کانادا اعلام کرده است که جمعیت کانادا در ۱ اکتبر ۲۰۲۳ از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است.

این آمار به این معنی است که جمعیت کانادا از ۱ ژوییه ۲۰۲۳، یعنی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، معادل ۱/۱ درصد رشد داشته است. چنین رشدی در جمعیت کانادا در یک بازه ۳ ماهه از سال ۱۹۵۷ تا کنون بی‌سابقه است.

این رشد جمعیت به دلیل سیاست‌های مهاجرپذیری کانادا است که در این بازه زمانی بیش از ۴۳۰ هزار مهاجر را از کشورهای مختلف پذیرفت.

در سه ماهه دوم سال ۱۹۵۷، جمعیت کانادا ۱/۲ درصد رشد کرد. در آن سال جمعیت کانادا ۱۶/۷ میلیون نفر بود و رشد جمعیت در آن مقطع به دلیل زاد و ولد دوران پس از جنگ و نیز سیل مهاجران در پی انقلاب سال ۱۹۵۶ در مجارستان اعلام شد.

رشد جمعیت کانادا در کل ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۳ هم بیش از ۱ میلیون نفر بوده که رکورد سال قبل افزایش جمعیت را شکست.