برنامه ریزی برای بازنشستگی در کانادا

خیلی از مهاجران ایرانی که به کانادا می آیند شاید آنقدر درگیر مسائل روزانه و چالشهای مهاجرت باشند که تا سالها به فکر ایام بازنشستگی در کانادا نیفتند.

در این مطلب چند توصیه ساده برای مهاجران ایرانی و فارسی زبان داریم که تازه به کانادا مهاجرت کرده اند.

در کانادا چیزی مشابه صندوق بازنشستگی وجود دارد به نام برنامه های پس انداز بازنشستگی یا: Registered Retirement Saving Plans که به اختصار به آن RRSP میگویند.

راههای مختلفی وجود دارد که شما با برنامه ریزی، در سالهای بازنشستگی درآمد یا مستمری داشته باشید. مثلاً اگر در کانادا کار کرده باشید و در طول سالهایی که کار میکنید بخشی از درآمد خود را به صندوق مستمری کانادا (Canada Pension Plan) داده باشید، میتوانید بعد از بازنشستگی، مستمری دریافت کنید.

صندوق مستمری در استان کبک هم وجود دارد اما اسم اما صندوق مستمری کبک است (QPP).

همچنین در کانادا این قانون وجود دارد که اگر ۶۵ سال به بالا باشید، شاید واجد شرایط برای دریافت مستمری سالمندی (Old Age Security pension) باشید.

علاوه بر همه این امکانات که دولت فراهم کرده، شاید خودتان هم درآمدهای جانبی دیگری داشته باشید. مثلاً شاید محل کارتان هم شما را بیمه بازنشستگی کرده باشد و یا ملکی داشته باشید که اجاره آن را هم دریافت کنید و یا برای خود پس اندازی جمع کرده باشید.

همه اینها نیازمند این است که در سالهایی که هنوز کار میکنید برنامه مناسبی برای سالهای بازنشستگی خود داشته باشید و از قبل برای آن برنامه ریزی کنید.