مهاجرت نزدیک نیم میلیون نفر به کانادا فقط با اکسپرس اینتری

دولت کانادا اعلام کرده است که بیش از ۴۲۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ از طریق اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت کرده اند.

این آمار تقریباً معادل سال ۲۰۲۱ است اما نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰٪ افزایش نشان میدهد.

دولت کاناندا همچنین اعلام کرده که حداقل ۷۴٪ از درخواستهای اکسپرس اینتری پذیرفته شده است. با این که آمار پذیرفته شده های پرونده های اکسپرس اینتری نسبتاً بالاست اما این نکته از طرفی نشانه این است که هنوز خیلی از افراد هستند که درباره قوانین و شرایط مهاجرت به کانادا اطلاعات کافی ندارند.

اکسپرس اینتری یکی از راههای عمده مهاجرت به کانادا برای کسانی است که مهارتی دارند.