جمعیت غیرمهاجر کانادا از ۲ میلیون نفر عبور کرد!

موسسه آمار کانادا در گزارش اخیر خود اعلام کرده که جمعیت افرادی که بصورت غیرمهاجرتی در کانادا زندگی حدود ۲ میلیون دویست هزار نفر است.

افرادی که با ویزای موقت به کانادا می آیند و اجازه تحصیل یا اجازه کار موقت دارند در اصطلاح غساکنان غیرمهاجرت یا non-permanent resident نامیده میشوند. افرادی که با ویزای گردشگری و کوتاه مدت به کانادا می آیند جز این دسته از افراد به حساب نمی آیند.

آمار ۲ ملیوین و ۱۹۸ هزار ساکن غیرمهاجر در کانادا که در انتهای تابستان ۲۰۲۳ اعلام شده، نسب به آمار سرشماری سال ۲۰۲۱ حدود ۱ میلیون نفر بیشتر شده که حدود ۱ میلیون نفر تخمین زده شده بود.

طبق آمار ۱ ژوییه سال ۲۰۲۳، جمعیت کانادا کمی بیشتر از ۴۰ میلیون نفر است که نسب به جمعیت این کشور در تاریخ مشابه سال ۲۰۲۲ بیش از ۱ میلیون ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشته است و حتی نسبت به آمار یک ماه قبل یعنی ژپئن ۲۰۲۳ هم ۱۰۰ هزار نفر افزایش نشانمیدهد.

جمعیت کشور کانادا در بین کشورای گروه ۷ (G7) بیشترین نرخ افزایش را دارد. جمعیت ساکن غیرمهاجر این کشور هم روز به روز افزایش پیدا میکند. یی از دلایل این امر سیاست دولت کانادا برای پذیرش افراد بیشتر بعنوان غیرمهاجر است که به آنها اجازه کار و تحصیل میدهد.