اکسپرس اینتری بهتر است یا برنامه استانی؟

در پروسه مهاجرت به کانادا، معیارهای ارزیابی متقاضیان اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۳ تغییراتی کرده که مهاجرت را برای افراد بیشتری راحت کرده و از طرفی هم برنامه کاندیدای استانی یکی از هموارترین راههای مهاجرت به کانادا است چون قرار ست کانادا تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۱۱۷،۵۰۰ مهاجر از این طریق بپذیرد.

به همین دلیل، خیلی از افرادی که قصد مهاجرت دارند مطمئن نیستند که کدام روش را انتخاب کنند.

اکسپرس اینتری چطور کار میکند؟

همانطور که قبلاً گفته بودیم، در روش اکسپرس اینتری، از ۳۱ مه ۲۰۲۳ اگر کار و تخصص شما در یکی از حوزه های زیر باشد، در مرحله استخر متقاضیان، امتیاز بیشتری میگیرید:

بهداشت و درمان

علوم، تکنولوژی، مهندسی، و ریاضی (STEM)

مشاغلی مثل نجاری، لوله کشی، و مقاطعه کاری

حمل و نقل

کشاورزی

و یا اگر سطح زبان فرانسوی شما بالا باشد.

برنامه استانی چطور کار میکند؟

در کنار برنامه های مهاجرت فدرال که سرتاسری است، هر استان و قلمرو در کانادا (بجز کبک و نوناووت) هم برنامه پذیرش مهاجرت خود را دارد به این صورت که اگر استان مربوطه تأیید کند که فرد میتواند در آن استان برای کار و زندگی عملکرد موفقی داشته باشد، پرونده تقاضای مهاجرت فرد قویتر میشود و احتمال بیشتری دارد که اداره مهاجرت کانادا او را قبول کند.

کدام بهتر است؟

خبر خوب این است که میتوانید برای هر دو اقدام کنید. یعنی برای اکسپرس اینتری اقدام کنید و اگر برای PNP هم پذیرفته شوید، در مرحله استخر متقاضیان، ۶۰۰ امتیاز (از ۱۲۰۰ امتیاز ممکن) را در جا به شما میدهند و این یعنی که در مرحله ارزیابی جامع (CRS) در اکسپرس اینتری از شما دعوت خواهد شد که تشکیل پرونده بدهید چون حداقل امتیاز شما تضمین شده است.

اما اگر فکر میکنید شرایط لازم برای اکسپرس اینتری را ندارید، همچنان میتوانید فقط از روش PNP اقدام کنید.

برای راهنمایی بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید.