کانادا: دومین کشور برتر دنیا در ۲۰۲۳!

طبق گزارشی که یو اس نیوز منتشر کرده، کانادا بعد از سويیس در جایگاه دوم بهترین کشورهای دنیا قرار گرفته است.

کانادا دومین کشور برتر دنیا سال ۲۰۲۳

شاید خیلیها تصور کنند بهترین کشور دنیا از دید مردم جهان آمریکاست، اما آمریکا در این نظر سنجی در مقام پنجم قرار گرفته است!

این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۷ هزار نفر در ۳۶ کشور دنیا تهیه شده است. جالب اینجاست که اگر تنها نظر آمریکاییها در این نظرسنجی را در نظر بگیریم، باز هم آمریکا اول نمیشود و بنظر آنها بهترین کشورهای دنیا به ترتیب بریتانیا، نیوزلند و سپس آمریکا هستند. از نظر آمریکاییها، کانادا در رده ششم بهترین کشورهای دنیاست.