محبوبیت روزنامه و رادیو بین کانادایی ها

آماری که بهار سال ۲۰۲۳ منتشر شده نشان میدهد از هر سه بزرگسال کانادایی، دو نفر روزنامه میخوانند و این آمار شگفت انگیزی از میزان علاقه کانادایی ها به روزنامه است.

بیشتر کانادایی ها هنوز روزنامه میخوانند

البته این آمار مربوط به انواع روزنامه چاپی و دیجیتال میشود ولی همچنان حدود ۲۵٪ از بزرگسالان کانادایی فقط روزنامه چاپی میخوانند که باز هم آمار قابل توجهی است.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که محتوای صوتی و شنیداری هم بین کانادایی ها بسیار محبوب است بطوری که ۷۸٪ بزرگسالان کانادایی به یکی از انواع محتوای شنیداری (پادکست یا رادیو و …) گوش میدهند. بنظر میرسد این آمار رو به افزایش است زیرا مطالعه ویویدیتا نشان میدهد که کانادایی ها در حال حاضر بطور میانگین ۱۳ ساعت در هفته به محتوای شنیداری گوش میدهند در حالی که این آمار در سال ۲۰۲۱ حدود ۹ ساعت بود.

رادیو محبوبترین رسانه شنیداری بین کانادایی ها است

با اینکه طرفداران رادیو در کانادا از ۷۶٪ در سال ۲۰۲۱ به ۶۴٪ در سال ۲۰۲۳ رسیده اما رادیو همچنان محبوبترین رسانه شنیداری بین کانادایی هاست.