معیارهای جدید کانادا برای اکسپرس اینتری ۲۰۲۳ اعلام شد

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده که از این پس در روش اکسپرس اینتری، برای دعوت از متقاضیان، معیارهای جدیدی را در نظر خواهد گرفت.

به گفته شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، کسانی که ار طریق اکسپرس اینتری اقدام میکنند و وارد استخر متقاضیان میشوند، اگر زبان فرانسه آنها قوی باشد و/یا مهارت آنها در یکی از زمینه های زیر باشد، راحتتر قبول میشوند:

  • بهداشت و سلامت
  • مشاغل مرتبط با علم، فناوری، مهندسی، و ریاضی
  • کارهایی مثل نجاری و لوله کشی
  • حمل و نقل کشاورزی

همانطور که در خبرهای قبلی اعلام کرده بودیم، دولت کانادا قصد داشت تا سیستم امتیازبندی و انتخاب افراد در روش اکسپرس اینتری را تغییر دهد و گفته میشود این تغییرات از تابستان ۲۰۲۳ اعمال خواهند شد.

چرا سیستم ارزیابی را تغییر دادند؟

دولت کانادا اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که معیارهای سیستم ارزیابی جامع موجود موسوم به CRS، به اندازه کافی کارآمد نیست و نیازهای بازار کار کانادا را پوشش نمیدهد. بنابراین آنها دنبال روشی بودند که امتیازدهی CRS را کارآمدتر کنند تا کسانی که بازار کار کانادا به آنها بیشتر نیاز دارد امتیاز بیشتری بگیرند.

روش اکسپرس اینتری از سال ۲۰۱۵ معرفی شد و از آن سال، تغییراتی داشته است تا بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای بازار کار کانادا باشد.