زندگی در استرالیا یا کانادا؟

شاید این سؤال را از خیلی از دوستان و آشنایان خود که در استرالیا یا کانادا زندگی میکنند پرسیده باشید و جوابهای متفاوت و حتی متناقضی گرفته باشید. دلیل این مسئله این است که وضعیت زندگی افراد در این دو کشور خیلی بستگی به شغل، موقعیت، سن، زمان مهاجرت و چندین عامل دیگر دارد. علاوه بر این، روحیه و اولویتهای افراد هم با هم فرق دارد. اما در کل بعضی از مزایای زندگی در استرالیا و کانادا را میتوان با هم مقایسه کرد.

مزایای زندگی در کانادا:

  • مسکن ارزانتر
  • نرخ سود پایینتر
  • آسان گیری بیشتر برای مهاجرت
  • در کل: خرج زندگی کمتر

مزایای زندگی در استرالیا:

  • اقتصاد قویتر
  • پروسه مهاجرت منظم تر
  • حقوق بالاتر

اما این را هم در نظر داشته باشید که هر دو این کشورها مهاجرپذیر هستند و راه عمده مهاجرت به استرالیا و کانادا از طریق مهارت، خانوادگی و یا سرمایه گذاری است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید پست دیگر ما را به عنوان مهاجرت به استرالیا یا کانادا؟ بخوانید.