مهاجرت از طریق ویزای توریستی برای ایرانیها راحتتر شد!

دولت کانادا اعلام کرد از ۱ مارس ۲۰۲۳، ایرانیهایی که از طریق اقامت موقت یا همان ویزای دیدار در کانادا به سر میبرند راحتتر میتوانند برای تمدید ویزای خود اقدام کنند و یا اجازه کار باز (open work permit) بگیرند.

دولت کانادا گفته ایرانیهایی که با یکی از این سه نوع ویزا داخل کانادا هستند (توریستی، تحصیلی، یا کاری) اگر درخواست تمدید کنند و یا حتی بخواهند نوع ویزای موقت خود را تغییر بدهند (یعنی مثلاً ویزای دیدار بدون اجازه کار یا تحصیل را تبدیل به ویزای تحصیلی یا کاری کنند و برعکس)، درخواست ایرانیها را در اولویت قرار میدهد.

همچنین، ایرانیها از بعضی از هزینه های تمدید ویزا معاف شده اند و آن دسته از ایرانیهایی که اقامت دائم یا شهروندی کانادا را دارند اما داخل ایران هستند و میخواهند آنجا را ترک کنند شامل پرداخت هزینه صدور مدارک اقامت یا پاسپورت نمیشوند.

آیا راحتر میتوان به کانادا آمد؟

قانون جدید علاوه بر اینکه تقاضای ایرانیها را در اولویت قرار داده، همچنین باعث شده که راه مهاجرت به کانادا هموارتر شود به این ترتیب که: میتوانید برای ویزای دیدار (موقت) در کانادا اقدام کنید و در طول مدت حضورتان در کانادا برای ویزا/اجازه کار باز اقدام کنید.

چند ایرانی در کانادا زندگی میکنند؟

طبق سرشماری سال ۲۰۲۱، حدود ۲۰۰ هزار نفر در کانادا ریشه ایرانی دارند. در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ هزار ایرانی اقامت دائم کانادا را گرفتند که طبق این آمار، ایران در رتبه هشتم کشورهای دنیا از لحاظ میزان مهاجرت به کانادا قرار گرفت. تا پایان سال ۲۰۲۲ هم حدود ۲۱ هزار دانشجوی ایرانی در کانادا مشغول تحصیل بودند که این یعنی از لحاظ ویزای دانشجویی ایرانیها در رتبه ششم قرار دارند.