پایان اعتصاب کارمندان اداره مهاجرت

اتحادیه کارمندان بخش خدمات عمومی کانادا موسوم به PSAC اعلام کرده که برای پایان اعتصاب، به یک توافق مشروط با دولت فدرال کانادا دست پیدا کرده است. این اتحادیه به اعضای خود گفت که از صبح روز ۱ مه (یا اولین شیف کاری که در پیش دارند) به سر کار برگردند.

این اعتصاب که از ۱۹ آوریل شروع شد و ما در وبسایت نیسا هم خبر آن را پوشش دادیم، بخشهای مختلفی از اداره مهاجرت کانادا را هم تحت تاثیر خود قرار داده بود.

اما حالا اتحادیه گفته است که با دولت فدرال به توافق مشروطی دست پیدا کرده است. بعضی از مفاد توافق عبارتند از این که دستمزدها طوری افزایش پیدا کنند که شکاف ناشی از تورم از بین برود و شرایط کار از خانه هم راحتتر شود.

اداره مهاجرت کانادا در وبسایت رسمی خود اعلام کرده که هنوز ممکن است خدمات این اداره در بخشهایی که تحت تاثیر بودند تا چند روز به روال عادی برنگردد و بازگشت خدمات به روال عادی و با ظرفیت کامل هم شاید چند هفته طول بکشد.

برای اطلاع از اینکه اعتصاب مذکور روی پرونده مهاجرت یا شهروندی شما تاثیر گذاشته یا نه میتوانید با ما تماس بگیرید.