اعتصاب ۱۵۵ هزار کارمند دولت و توقف کارهای مهاجرت متقاضیان

اتحادیه کارمندان بخش خدمات عمومی دولت فدرال کانادا موسوم به PSAC اعلام کرده که ۱۵۵ هزار کارمندی که این اتحادیه آنها را نمایندگی میکند، از امروز ۱۹ آوریل وارد اعتصاب سراسری میشوند. این اعتصاب شامل بخشهایی از اداره مهاجرت کانادا هم میشود.

چه بخشهایی در اعتصاب هستند؟

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده که خدمات در بخشهای زیر ممکن است دچار وقفه یا تأخیر شود:

۱. پرونده های باز تقاضای مهاجرت

۲. وقتهای مصاحبه و رویدادهای حضوری از جمله مراسم اعطای شهروندی

۳. تماس با اداره مهاجرت از طریق ایمیل، تلفن یا شبکه های اجتماعی

۴. خدمات کنسولی پاسپورت و شهروندی

۵. خدمات پاسپورت در کانادا

۶. خدمات در بخش انگشت نگاری

چه بخشهایی کار میکنند؟

البته همه خدمات اداره مهاجرت تحت تأثیر این اعتصاب نیستند و بخشهای زیر همچنان کار میکنند و به متقاضیان خدمات خود را ارائه میدهند:

۱. تقاضای آنلاین

۲. تقاضاهایی که از طریق پست به اداره مهاجرت ارسال میشوند

۳. استفاده از اکانت آنلاین توسط متقاضی

۴. دسترسی به برخی خدمات اضطراری

خدمات زیر که توسط سازمانهای غیردولتی ارائه میشوند هم ادامه پیدا میکنند:

۵. خدمات اسکان از طرف سازمانهای پارتنر اداره مهاجرت

۶. خدمات بهداشت و سلامت از طریق برنامه بهداشت فدرال

۷. مراکز تقاضای ویزا خارج از کانادا

چرا اعتصاب کرده اند؟

اتحادیه کارمندان اعلام کرده که این اعتصاب برای دستیابی به اهداف زیر است: دستمزد منصفانه، تعادل بیشتر بین کار و زندگی کارمندان، تنوع بیشتر در استخدامها، و میزان اخراج کمتر از طریق ایجاد شغلهای جدید بجای سپردن قراردادها به شرکتهای خصوصی.

دو روز قبل از شروع اعتصاب، دولت اعلام کرد که با هر دو طرف در حال صحبت است تا به توافق برسند و حتی پیشنهاد افزایش حقوق ۹ درصدی در طول سه سال را هم داده است. اما ظاهراً این صحبتها نتیجه بخش نبوده و اعتصاب در تاریخ مقرر شروع شد.