با حکم دادگاه فدرال، برای اجازه تحصیل نیازی به پرداخت شهریه نیست

دادگاه فدرال کانادا اخیراً به نفع یک متقاضی ایرانی که درخواست ویزای تحصیلی او رد شده رأی داد که برای اخذ اجازه تحصیل یا همان study permit، نیازی ندارد که از قبل شهریه دانشگاه را بپردازد.

ماجرای رأی دادگاه چیست؟

در پرونده ای که به پرونده تهرانی (اسم متقاضی ایرانی) معروف شده بود، اداره مهاجرت کانادا با استناد به اینکه این فرد شهریه دانشگاه مورد نظرش را کامل پرداخته نکرده، گفته بود که قانع نشده است که وی بعد از پایان تحصیلش کانادا را ترک میکند.

البته اداره مهاجرت در کنار وضعیت تأهل متقاضی و همچنین داشتن خویشاوند در کانادا این تصمیم را گرفته بود اما دادگاه فدرال اعلام کرده که فاکتور پرداخت شهریه ربطی به این موضوع ندارد و نباید جزء فاکتورهایی باشد که اداره مهاجرت طبق آن به این نتیجه برسد که فرد بعد از دوره تحصیل قصد بازگشت دارد یا خیر.

آیا تا قبل از این پرداخت شهریه لازم بوده؟

خیر. جزء قوانین نبوده اما به این صراحت هم اعلام نشده بود که متقاضی نیازی ندارد که شهریه را بصورت کامل پرداخت کرده باشد. به همین دلیل هم افسر مربوطه این اشتباه را کرده است.

این حکم برای متقاضیان ویزای تحصیلی چه اهمیتی دارد؟

صدور این حکم به این معناست که از این به بعد لازم نیست برای ویزای تحصیلی، پیشاپیش حتی بخشی از شهریه را بپردازید. داشتن پذیرش از دانشگاه مورد نظر و نشان دادن تمکن مالی برای پرداخت شهریه و سایر هزینه ها کافی خواهد بود.