شغلهای مورد نیاز کانادا 2023

گزارشها نشان میدهد با وجود اینکه بعد از همه گیری کرونا دولت کانادا سعی کرده تا استخدام در بخشهای مختلف آسانتر شود، اما تا پایان سال ۲۰۲۲ همچنان بیش از ۸۵۰ هزار موقعیت شغلی وجود داشته است.

تقاضا برای چه شغلهایی وجود دارد؟

با آغاز سال ۲۰۲۳، بیشترین تقاضا برای دستیار در حوزه بهداشت، خدمات حرفه ای فنی و علمی و همچنین بخش ساخت و ساز وجود دارد.

از آنجا که چنین تقاضایی در این بخشها در سالهای قبل هم وجود داشته، بنظر میاید کانادا فقط با حساب کردن روی مهاجران تازه وارد میتواند این نیاز را برطرف کند.

آیا نیروی کار بیشتر نشده؟

پس از همه گیری کرونا، نیروی کار در کانادا رشد چشمگیری داشته و مهاجران تازه وارد هم سهم عمده ای در این رشد داشته اند. اما تقاضا در بخشهایی که ذکر شد آنقدر بالاست که این نیاز هنوز برطرف نشده است.

اگر در یکی از حوزه های بالا مشغول کار هستید میتوانید با ما تماس بگیرید تا با هم شرایط شما را برای مهاجرت به کانادا از مناسبترین روش بررسی کنیم.