شمال شرقی انتاریو چه جذابیتی برای مهاجران تازه وارد دارد؟

در سه سال گذشته، خیلی از مهاجرانی که تازه وارد کانادا میشوند شهرهای شمالشرقی استان انتاریو را برای اسکان انتخاب میکنند و زندگی در این شهرها را به شهرهای بزرگتر مثل تورنتو یا مونترآل ترجیح میدهند.

البته اینکه از شهرهای واقع در شمالشرقی استان انتاریو بعنوان جواهر ناشناخته کانادا نام میبرند بی دلیل نیست. هزینه زندگی در این مناطق پایینتر، و فرصتهای شغلی به مراتب بیشتر است. این در حالی است که این شهرها از لحاظ امکانات چیزی از شهرهای بزرگ کم ندارند اما در عین حال خلوتتر هستند و آرامش بیشتری دارند.

از فرصتهای شغلی که در این شهرها وجود دارند میتوان از تخصصهای مختلف معدن، جنگلداری، ساخت و ساز، خرده فروشی، و خدمات اجتماعی و سلامت نام برد. از آنجایی که شهرهای این مناطق در حال رشد و توسعه هستند، فرصتهای شغلی هم رو افزایش اند و تعداد زیادی از نیروی کار ماهر جوانی که دنبال پیشرفت شغلی هستند، شهرهای شمالشرق انتاریو را برای اسکان انتخاب میکنند.

علاوه بر این، هزینه های زندگی و همچنین قیمت ملک در شهرهای این مناطق پایینتر از شهرهای بزرگ مثل تورنتو است، یعنی امکان خانه دار شدن مهاجران تازه وارد خیلی بیشتر است. مثلاً میانگین قیمت خانه در سال ۲۰۲۲ در شمالشرقی انتاریو حدود ۲۶۲ هزار دلار اعلام شد که در مقایسه با میانگین قیمت خانه در تورنتو که حدود ۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار بود بسیار کمتر است. همین مثال نشان میدهد که چقدر امکان خانه دار شدن خانواده ها در این شهرها بیشتر است.

همچنین، بخاطر زمان کمتری که افراد در مسیر خانه تا محل کار صرف میکنند، ساکنان این شهرها زمان بیشتری میتوانند در خانه و پیش خانواده باشند و در نتیجه راحتتر میتوانند بین زندگی شخصی و کار تعادل برقرار کنند.

بطور کلی، هزینه های پایینتر، فرصتهای شغلی بیشتر، آرامش، و زمان کمتری که مردم این شهرها در مسیر خانه و کار میگذرانند، باعث شده خیلی از مهاجران تازه وارد، بویژه نیروی کار جوانتر، شهرهای مناطق شمالشرق استان انتاریو را برای زندگی انتخاب کنند.