قرعه کشی دوم اکسپرس اینتری 2023 انجام شد!

اداره مهاجرت کانادا دومین قرعه کشی سال ۲۰۲۳ را از بین متقاضیان اکسپرس اینتری انجام داد که در آن ۵،۵۰۰ نفر دیگر دعوتنامه دریافت کردند. از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون در مجموع برای ۱۱ هزار نفر دعوتنامه ارسال شده است.

روش اکسپرس اینتری اینگونه عمل میکند که اگر واجد شرایط اولیه باشید و ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن را کسب کنید، وارد استخر متقاضیان میشوید و اداره مهاجرت دوباره و دقیقتر از طریق سیستم امتیازدهی موسوم به CRS، به شما امتیاز میدهد و هر ۲ هفته یکبار برای کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، دعوتنامه میفرستد تا بتوانند تشکیل پرونده بدهند.

اعلام شده که در قرعه کشی اخیر، برای کسانی که با سیستم امتیازدهی CRS، حداقل ۴۹۰ امتیاز کسب کرده بودند دعوتنامه ارسال شده است. البته دولت کانادا اعلام کرده که معیارهای نمره دهی در سیستم CRS تغییر کرده تا نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار کانادا بطور هدفمندتر و هوشمندانه تر پذیرفته شوند. برای جزییات بیشتری میتوانید مطلب ما درباره تغییرات در اکسپرس اینتری را در وبسایت بخوانید.