استقبال مهاجران از استانهای همجوار اقیانوس اطلس

داده ها نشان میدهد تعداد افرادی که به استانهای همجوار اقیانوس اطلس مهاجرت میکنند و در آنجا میمانند در حال افزایش است.

نتیجه یک مطالعه که توسط اداره آمار کانادا انجام شده نشان میدهد که این افزایش استقبال به دلیل موفقیت برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIP) بوده است. طبق این برنامه که از سال ۲۰۱۷ و به عنوان آزمایشی (پایلوت) شروع شد، دولتهای این استانها با کارفرماها، ارائه دهندگان خدمات اسکان و سایر ذینفعان همکاری میکنند تا افرادی که در کارشان مهارت دارند و افراد تحصیلکرده خارجی به این استانها مهاجرت کنند و برای کار در این استانها استخدام شوند.

چه استانهایی همجوار اقیانوس اطلس هستند؟

استان‌های «نیو برانزویک»، «نوا اسکوشیا»، «جزیره پرینس ادوارد»، و «نیو فاندلند و لابرادور» چهار استانی هستند که در جوار اقیانوس اطلس قرار دارند.

نتیجه این مطالعه که با همکاری اداره مهاجرت کانادا (IRCC) انجام شده، همچنین نشان میدهد که برنامه مهاجرت آتلانتیک در جذب مهاجر از برنامه کاندیدای استانی (PNP) بهتر عمل کرده است.

چرا این استانها را از بقیه استانها جدا کرده اند؟

استانهای همجوار اقیانوس اطلس در کانادا بطور میانگین جمعیت پیرتری نسبت به سایر کشور دارند. جمعیت بالای ۸۵ سال هر کدام از این چهار استان، بین ۸ تا ۹ درصد از جمعیت آنها را تشکیل میدهد. همین مسئله باعث شده تا جمعیت نیروی کار کم شود و روی اقتصاد این استانها و ارائه خدمات تأثیر منفی بگذارد.

چرا مهاجران در همان استانی که وارد شده اند نمیمانند؟

خیلی از افرادی که تحت برنامه های مهاجرت اقتصادی (از جمله اکسپرس اینتری و کاندیدای استانی …) به کانادا مهاجرت میکنند، برای پیدا کردن کار بهتر تصمیم میگیرند به استانهای دیگر بروند. البته بعضی از استانها بدلیل شرایط اقتصادی بهتر و بیشتر بودن موقعیت کاری، طرفدار بیشتری دارند.

طبق نتایج مطالعه مذکور، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، کسانی که به استانهای انتاریو، بریتیش کلمبیا، یا آلبرتا مهاجرت میکردند، بیشترین احتمال را داشت که در همان استانها بمانند. اما بیشترین ریزش متعلق به استان ساسکاچوان بود که نرخ ماندن افراد در این استان در همان بازه زمانی از حدود ۸۰ درصد به نزدیک ۶۲ درصد افت کرد.

در برنامه مهاجرت آتلانتیک برخی از موانع اسکان در کانادا برای تازه واردها رفع شده و همین باعث شده تا آنها راحتتر در جامعه میزبان حل شوند و تصمیم بگیرند همانجا بمانند.

برای اینکه ببینید واجد شرایط برای مهاجرت از طریق برنامه مهاجرت آتلانتیک هستید یا نه، میتوانید با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.