دسته‌بندی جدید مشاغل از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲

دولت کانادا تمام مشاغلی که در فهرست مشاغل کانادا وجود دارد را بر اساس نوع کاری که افراد انجام میدهند و شرح وظایف آنها، دسته‌بندی کرده تا بتواند در پروسه مهاجرت افراد، امتیاز لازم را بر اساس نوع کارشان، به آنها بدهد.

از سال ۱۹۹۲ این دسته‌بندی تغییری نکرده بود اما از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، معیارها و عنوان‌های دسته‌بندی مشاغل تغییر کرد.

دسته بندی جدید مشاغل

 • مشاغل TEER 0: مشاغل مدیریتی
 • مشاغل TEER 1: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارند
 • مشاغل TEER 2: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات کالج دارند و قبل از شروع، نیاز به یک مدت نظارت و همچنین دوره های حداقل ۲ ساله دارند
 • مشاغل TEER 3: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات کالج و همچنین آموزش ضمن خدمت حداقل ۶ ماهه دارند
 • مشاغل TEER 4: مشاغلی که معمولاً نیاز به دیپلم مدرسه و آموزش ضمن خدمت چند هفته ای دارند
 • مشاغل TEER 5: مشاغلی که معمولاً نیازی به تحصیلات رسمی ندارند و فقط نیاز به یک آموزش مختصر دارند

از سال ۱۹۹۲، دسته‌بندی مشاغل به این صورت بود:

 • مشاغل نوع صفر (Type 0)
 • مشاغل سطح A
 • مشاغل سطح B
 • مشاغل سطح C
 • مشاغل سطح D

جدول معادل‌سازی

جدیدقدیم
TEER 0Type 0
TEER 1Level A
TEER 2Level B
TEER 3Level B
TEER 4Level C
TEER 5Level D
جدول معادل‌سازی دسته‌بندی‌های قدیم و جدید NOC

همانطور که در جدول بالا میبینید، آن دسته از مشاغل که در دسته‌بندی قدیم در سطح B قرار میگرفتند، در دسته‌بندی جدید ممکن است در TEER 2 و یا TEER 3 قرار بگیرند. دلیل این مسئله این است که در دسته‌بندی جدید، معیارهای جدیدی اضافه شده است.

معیارهای TEER چیست؟

دسته‌بندی مشاغل بر اساس چهار معیار آموزش (Training)، تحصیلات (Education)، تجربه (Experience)، و مسئولیت‌ها (Responsibilities) انجام میشود، و به همین دلیل است که با کنار هم قرار دادن حروف اول این چهار معیار، TEER را برای دسته‌بندی جدید انتخاب کرده اند.

چرا به دسته‌بندی جدید میگویند دسته بندی ۲۰۲۱؟

زیرا این دسته‌بندی در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲ تصویب آن اعلام شد. اما همانطور که بالاتر گفته شد، از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ اجرایی شده است.

روی کدامیک از روش‌های مهاجرت تأثیر میگذارد؟

از بین روش‌های مختلف مهاجرت به کانادا، آن دسته از روش‌هایی که کار و مهارت افراد در آن امتیاز و یا نقش کلیدی دارد، تحت تأثیر این دسته‌بندی قرار میگیرند.

بطور کلی، روش‌های عمده‌ای که نوع شغل و مهارت در آن نقش دارد این روش‌ها هستند:

اما احتمالاً بیشترین تأثیر و نقش دسته‌بندی مشاغل روی روش مهاجرت از طریق ورود اکسپرس (Express Entry) است که رایج‌ترین شیوه ورود اکسپرس در بین متقاضیان ایرانی اقدام از طریق تجربه کاری خارج از کانادا (اسکیلد ورکر فدرال) است.

برای اطلاع از مناسب‌ترین روش مهاجرت طبق شرایط شما، میتوانید با ما تماس بگیرید.