اولین مهاجران کانادا چه کسانی بودند؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید کتابخانه و بایگانی اسناد ملی کانادا موسوم به Library and Archives Canada سابقه تمام مهاجرانی که از سال ۱۸۶۵ میلادی به کانادا آمده اند را در اختیار دارد! اما مهاجرت به کانادا سابقه طولانی تری دارد.

بعد از سفرهای اکتشافی دریانواردان اروپایی به سرزمینهای کانادا از قرن ۱۵ میلادی، سرانجام در سال ۱۸۰۳ پارلمان بریتانیا قانونی را تصویب کرد که بموجب آن ناخداهای کشتیهایی که به کانادا میرفتند موظف شدند نام مسافران خود را ثبت کنند. اما متأسفانه این اسامی و فهرستهایی که از آن زمان ثبت شد در حال حاضر بطور کامل و سالم در دسترس نیست.

گفته میشود اولین اروپاییهایی که به سرزمین کانادا رفتند، وایکینگهایی بودند که حدود هزار سال پیش کلونیهای سرزمین ایسلند را تشکیل دادند. آنها به منطقه لابرادور امروزی و جزیره نیوفاندلند رسیدند و بقایای آثار آنها معروف به لنسی میدوز هنوز هم آنجا وجود دارد.

بعد از آن سفرهای اکتشافی زیادی به کانادا انجام شد اما شاید یکی از معروفترین اکتشافگران کانادا دریانورد ایتالیایی جان کابوت بود که به انگلستان مهاجرت کرده بود و در سال ۱۴۹۷ به کانادا رفت و اولین نقشه از سواحل شرقی کانادا را تهیه کرد.

روند سفر و مهاجرت به کانادا تا امروز هم ادامه دارد و گفته میشود یکی از دلایل اقتصاد پویا و همچنین پیشرفت فرهنگی این کشور سیاستهای مهاجرپذیری این کشور بوده است.